entitats

  • Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Fundació Josep Comaposada
  • Fundació Rafael Campalans
  • Intervida