recursos lingüístics en línia
(recursos lingüístics)

El català és una llengua ha estat prohibida en diferents moment de la història. Al segle XX, amb l'entrada de la democràcia i la recuperació de les llibertats, va caldre posar-la al dia i fer un gran esforç per normalitzar-la. Aquest esforç ha contribuït a crear una consciència de millora en la comunicació i alhora a dotar la llengua de molts recursos; aquests recursos que en altres llengües són, sobretot, a l’abast de lingüistes i estudiosos de la llengua, en el nostre cas són a l’abast de tota la població.

Fer-ne difusió i fer servir totes aquestes eines és un repte i alhora una oportunitat de millora constant.