com redactar a les xarxes socials i als webs institucionals
(com redactar a les xarxes socials i als webs institucionals)

Les noves tecnologies de la comunicació creen noves tribunes a l’Administració pública: als webs institucionals, ja plenament consolidats, però encara en expansió, s’hi sumen el twitter institucional i el facebook institucional. Aquestes noves tribunes, les gestionen periodistes que treballen als diferents nivells de l’Administració, però també hi escriuen –cada cop més– altres professionals de l’Administració pública. Aquest curs, eminentment pràctic, ensenya a redactar bé els tuits institucionals i les notícies als webs i als facebooks institucionals.