• Aquest curs treballa els continguts oficials de nivell superior de llengua catalana (nivell D) i les pautes per examinar-se.

  60 hores del 19 de gener al 3 de maig del 2015 (el curs acaba dies abans de l'examen oficial). Combina la formació virtual amb un mínim de dues tutories presencials de 2 hores cadascuna, on es treballaran els continguts que demani l'alumne.

 • El català és una llengua ha estat prohibida en diferents moment de la història. Al segle XX, amb l'entrada de la democràcia i la recuperació de les llibertats, va caldre posar-la al dia i fer un gran esforç per normalitzar-la. Aquest esforç ha contribuït a crear una consciència de millora en la comunicació i alhora a dotar la llengua de molts recursos; aquests recursos que en altres llengües són, sobretot, a l’abast de lingüistes i estudiosos de la llengua, en el nostre cas són a l’abast de tota la població.

  Fer-ne difusió i fer servir totes aquestes eines és un repte i alhora una oportunitat de millora constant.

 • Aquesta acció formativa es presenta com una pràctica de curta durada. Es preveu que el ritme de treball sigui de 3 hores de dedicació per setmana, i que el programa duri 4 setmanes.

  Ideal per a tothom que faci servir el correu electrònic.

  Es treballa la comunicació en tots els seus components: el missatge pròpiament dit, però també altres aspectes com el destinatari, l'assumpte, l'enviament, la recepció, l'arxiu i la gestió.

 • Les noves tecnologies de la comunicació creen noves tribunes a l’Administració pública: als webs institucionals, ja plenament consolidats, però encara en expansió, s’hi sumen el twitter institucional i el facebook institucional. Aquestes noves tribunes, les gestionen periodistes que treballen als diferents nivells de l’Administració, però també hi escriuen –cada cop més– altres professionals de l’Administració pública. Aquest curs, eminentment pràctic, ensenya a redactar bé els tuits institucionals i les notícies als webs i als facebooks institucionals.

  Guest access